Program / Programm / Program


07:00 príjem psov / Einlass der Hunde / Entry of dogs
10:00 začiatok posudzovania Európskej klubovej výstavy / Beginn Europa Klubsiegerschau / Start Europe Club Show